Sep 30, 2008


Maciej Andrzejewski

Foot-Print Kit
Installation
Einlegesohlen
30 x 450 x 2 cm
>> Mit Hilfe des Foot-Print Kits wurden
Spuren der Mobilität der Workshop-
teilnehmer dokumentiert.
<<

Maciej Andrzejewski

Foot-Print Kit
instalacja
wkładki do butów
30 x 450 x 2 cm
>> Za pomocą foot-print zestawu
udokumentowałem ślady mobilności uczest ników warsztatu.
<<ARTICHOKE
(Anna Bąk/ Emilia Kuryłowicz/ Agnieszka Świtoń)

Stoned
Objekt
Overall, Stoff, Steine
+kombinezon roboczy, tkanina, kamienie
160 x 60 x 10 cm

>>
1. Carefully remove the stone suit from the hanger
2. Put the stone suit on with the help of at
least two people
3. Stay in the suit for five minutes or more
How does it feel to be stoned?
<<
Maciej Bohdanowicz
Sights (alternative)
Fotografie
63 x 64 cm
<<

Maciej Bohdanowicz

Sights (alternative)
Fotografia
63 x 64 cm


Ludwig Bräutigam
1 Arbeit, 2 Arbeiten
Zeichnungen/ Textarbeit und Installation
370 x 520 x 220 cm
>> Da ich keine Idee hatte was ich in dem Projekt Loadz of Berloons machen könnte, entschied
ich mich die beteiligten Künstler nach meinem Konzept zu befragen. Ich erstellte einen Ablaufplan, der an Stille Post erinnert, der Unterschied liegt darin, dass die Informationen
nicht nur weitergegeben, sondern diskutiert und verändert werden. Das Resultat ist ein Konzept für ein Kunstwerk, es heißt „global i tatoo“ und wurde realisiert. Das endgültige Konzept und die Zwischenschritte wurden in einem Briefkasten gesammelt.
<<

Ludwig Bräutigam

1 praca, 2 prace
ysunki / Praca tekstowa i instalacja
370 x 520 x 220 cm
>> Ponieważ nie miałem żadnego pomysłu, co mógłbym zrobić w ramach projektu Loadz of Berloons, zdecydowa-łem popytać o pomysł dla mnie wśród uczestniczących artystów. Sporządziłem plan przebiegu pracy, który przypomina grę w głuchy telefon, różnica polega na tym, że informacje nie są podawane dalej lecz omawiane i zmieniane. Rezultatem jest pomysł na dzieło sztuki, nazywa się ono „global i tatoo“ i zostało zrealizowane. Ostateczny pomysł i kroki pośrednie zostały zebrane w skrzynce pocztowej.
<<
Isabelle Dechamps
Berloons
Videodokumentation, Postkarten
08.10 min
>> Das Video dokumentiert eine Performance, die am 10. August 2008 auf dem Dach des alten Postfuhramtes statt gefunden hat. Dabei wurden 300 Ballons in den Berliner Himmel steigen gelassen; jeder mit einer Botschaft für den Finder, die ihn bittet eine Zeichnung des Fundortes an das Happenstudio zu senden.
<<

Isabelle Dechamps

Berloons
dokumentacja video, kartki pocztowe
08.10 min
>> Nagranie video dokumentuje happening, który miał miejsce 10 sierpnia 2008 na dachu starego urzędu pocztowego. berlińskie niebo wypuszczono 300 balonów; każdy z wiadomością dla znalazcy, w której był proszony o szkic miejsca znalezienia i wysłanie go do Happenstudio.
<<


Magdalena Fabianczyk
black and white object
Video
in Kooperation mit Nina Morgenstern
47 min
>> Black and white object ist zum Teil eine Dokumentation des Workshops,
die auf den Interviews mit den Teilnehmern basiert. Eigentliche Objekte sind die „Loadz of Berloons“, die in unterschiedlichen Formen existieren, geformt durch die Erwartungen, Erfahrung und individuelle Arbeitsweise der Teilnehmer. Die Fragen erscheinen auf dem Bildschirm und die Autorin identifiziert sich mit ihnen.
<<

Magdalena Fabianczyk

black and white object
Video
powstal przy wspolpracy z Nina Morgenstern
47 min
>> Black and white object jest po czesci dokumentacja warsztatow, gdyz jest oparty na wywiadach z uczestnikami. Obiektem sa wlasnie „Loadz of Berloons“, ktore istnieja w odmiennych formach, uzaleznionych od oczekiwan, doswidczen jak rowniez sosobu pracy uczestnikow. Pytania pojawiaja sie na ekranie w postaci napisow, a autorka identyfikuje sie z wypowiedziami uczestnikow.
<<


Katarzyna Gołębiowska
TIR girls
Fotografie
4 x 4 Bilder 19 x 19 cm, 1 Bild 41 x 41 cm
>> Heutzutage sind reisende Bilder nichts Neues. Tausende von
ihnen befinden sich im ständigen Fluss, von einem Ort zum anderen
durch Internet und Fernsehen. Es ist unglaublich, dass unsere Abbilder an unserer Stelle reisen können. Virtuelle Reisen. Unsere Porträts reisen zusammen mit LKW-Fahrern um die Welt. Mobilität war der Ausgangspunkt. Fünf Fahrer haben sich entschlossen, unsere Bilder mitzunehmen und auf diese Wiese sind wir in der kurzen Zeit in Holland, in Russland, in Italien und in der Ukraine gelandet. Wer weiß, wo wir uns jetzt befinden.
<<

Katarzyna Gołębiowska

TIR girls
fotografia
4 x 4 zdjęć 19 x 19 cm, 1 zdjęcie 41 x 41 cm
>> Podróżowanie obrazów nie jest w dzisiejszych czasach niczym nowym, gdyż tysiące z nich są w nieustannym ruchu, przemiesz-czając się z jednego miejsca do drugiego, chociażby za pomocą Internetu, czy telewizji. To niesamo wite, że obrazy i wizerunki mogą podróżować zamiast nas. Wirtualne podróże. Nasze zdjęcia razem z kierowcami tirów, podróżują po całym świecie w ich ciężarówkach. Mobilność. To właśnie był punkt wyjścia. Pięciu kierowców tirów zdecydowało się zabrać nasze zdjęcia na wycieczkę właśnie sposobem w krótkim czasie znalazłyśmy się w Holandii, Rosji, Hiszpani, we Włoszech i na Ukrainie. Ciekawe gdzie jesteśmy teraz.
<<
watch video

Klaas Hübner/ Wilm Thoben
balloon treatment
Klanginstallation
Maße variabel
>> Die Installation nutzt Ballons als Resonanzkörper, verwendet sie als Lautsprecher und Mikrofone. Dem Betrachter steht es frei, die Ballons neu zu platzieren, Feedbacks zu erzeugen oder selbst Geräusche einzuspeisen. Somit kann die Installation moduliert und bespielt werden. Mit LEDs versehene Ballons visualisieren die von den Mikrofonen aufgenommenen Signale.
<<

Klaas Hübner/ Wilm Thoben

balloon treatment
nstalacja dźwiękowa
Rozmiary zmienne
>> Instalacja wykorzystuje balony jako pudła rezonansowe, jako aparatury nagłaśnia-jące i mikrofony. Obserwujący może przemieszczać balony, wytwarzać sprzężenia zwrotne lub samemu produkować odgłosy. Tym samym instalacja może być modulowana i nagrywana. Ekrany ledowe wizualizują sygnały nagrane przez mikrofony.
<<


Justyna Jakóbowska/ Agata Stanecka
Folk Desant
Installation
Acryl auf Leinwand
Salzmasse, buntes Papier, Acryl
367 x 550 x 60 cm
<<

Justyna Jakóbowska/ Agata Stanecka
Folk Desant
instalacja
akryl na płótnie
masa solna, papier kolorowy, farby akrylowe
367 x 550 x 60 cm

Anja Kerschkewicz
MITTEN – Stadt als begehbare Skulptur
Hörspaziergang
Länge ca. 7,6 km, Dauer ca. 2-3 Stunden
>> In Touristenführern wird von einer Stadt erzählt, die mit der urbanen Realität nicht viel zu tun hat. Es wird über Geschichte und Geschichten gesprochen die als wichtig, über Denkmäler und Plätze die als sehenswert eingeordnet werden. Die Bewohner einer Stadt sind mit diesen Geschichten und Denkmälern in ihrem Alltag oft nicht verbunden. Ihre Stadt setzt sich anders zusammen als das offizielle Bild. Werden sie von einem Besucher gefragt, ob sie ihm die Stadt zeigen können, wird jedoch meist die ‚offizielle’ Route aus den Touristenführern empfohlen. Die persönlichen Blickwinkel werden von einem offiziellen medial vermittelten Bild der Stadt überlagert.
In Interviews mit Menschen die schon seit mehreren Jahren in Berlin-Mitte wohnen, wurde nach der individuellen Sicht dieser Personen auf ihre Stadt gesucht. Aus den Gesprächen wurde zu jeder Person ein Hörspaziergang durch den Bezirk entwickelt. Die Hörspaziergänge sind auf Mp3-Playern gespeichert und bestehen aus eingesprochenen Wegbeschreibungen und Ausschnitten aus den Interviews. Andere Stadtbewohner oder Besucher sollen im gelenkten Gehen einen Einblick in unterschiedliche Blickwinkel auf die Stadt gewinnen. So können sie von verschiedenen Schichten der Stadt erfahren, die sich auf den Wegen überlagernd dokumentiert und veranschaulicht finden. <<


Anja Kerschkewicz

MITTEN – miasto jako rzeźba do obejścia
Spacer słuchowy
Długość ok. 7,6 km, czas trwania ok. 2-3 godzin
>> przewodnikach turystycznych opowiada się o mieście, które nie ma zbyt wiele wspólnego
z rzeczywistością. Omawiana jest historia kraju i władców. Można znaleźć tam wiele informacji o pomnikach i miejscach, które są zaklasyfikowane jako warte obejrzenia. Mieszkańcy miasta często nie utożsamiają się w swojej codzienności z tymi pomnikami i historiami. Jeśli są pytani przez osobę odwiedzającą o to,czy mogą pokazać jej miasto, zwykle polecają „oficjalny” szlak z przewodnika turystycznego. Jak postrzega się, jako mieszkaniec miasta, miejsce w którym się żyje? Jak wpływają na siebie nawzajem jednostki i miasto? Jak można opisać miasto? wywiadach z ludźmi, którzy od wielu lat mieszkają w Berlin-Mitte poszukuje się indywidualnej perspektywy tych ludzi odnoszącej się do ich miasta. Inni jego mieszkańcy lub osoby przejezdne powinny przez sterowany obchód miasta uzyskać wgląd w różne perspektywy odnoszące się do niego. ten sposób usłyszą o historii człowieka, którego wcześniej może nigdy by nie spotkali. Subiektywne i powszednie postrzeganie miasta przez poszczególne osoby powinno być podziwiane jako rzeźba, którą można doświadczyć i przeczytać i która jest żywa i komunikatywna. Odkrywa się równocześnie istniejące obrazy miasta, które zostają przedstawione i udokumentowane w nachodzących na siebie warstwach.
<<


Emilia Makaruk/ Justyna Żychalska
Share Chair
Design-Prototyp
Holz, Kunststoffsitze
82 x 282 x 40 cm
>> Die Sitze befinden sich auf zwei separaten, beweglichen Plattformen. Sie spiegeln die Beziehung zwischen den Benutzern wieder und ermöglichen ihnen das Gespräch ohne, den Platz zu wechseln.
<<

Emilia Makaruk/ Justyna Żychalska
Share Chair
prototyp
drewno, plastikowe siedziska
82 x 282 x 40 cm
>> Siedziska są umiejscowione na dwóch oddzielnych platformach na kółkach. Ruchome siedziska odzwierciedlają związek między użytkownikami oraz ułatwiają im konwersację poprzez możliwość szybkiego przemieszczania się bez konieczności zmiany krzesła.
<<


Emilia Makaruk/ Justyna Żychalska
Leads
Installation
Hundeleinen, Ballone
370 x 80 x 40 cm
<< Emilia Makaruk/ Justyna Żychalska
Leads
instalacja
smycze, balony
370 x 80 x 40 cm


Emilia Makaruk/ Justyna Żychalska
Windy Wall
Installation
Papier, Zahnstocher
Maße variabel
>> Das Feld von Windrädern wirkt wie eine Tapete. Der Luftzug setzt die dekorative Struktur
auf unvorhersehbare und unkontrollierbare Weise in Bewegung. Dies erinnert an einen
lebendigen Organismus.
<<

Emilia Makaruk/ Justyna Żychalska
Windy Wall
instalacja
papier, wykałaczki
rozmiary zmienne
>> Wiatraki poprzez multiplikację tworzą wrażenie tapety. Powiewy wiatru wprawiają ten dekoratywny układ w ruch w sposób trudny do przewidzenia, do kontrolowania. Efekt całościowy przywodzi na myśl żywy organizm.
<<


Nina Francisca Morgenstern
Erwarteraum
Rauminstallation
Bucheinschlagfolie, Raufasertapete, Silber-Lasur, Holz
<<

Nina Francisca Morgenstern

Oczekiwalnia
Instalacja przestrzenna
Folia do okładania książek, tapeta typu Raufaser, srebrna glazura, drewno


Interview transcript (extract)
(2:35:23)
M: but the shelf, what does this shelf suggest?
N: I think... mean it was just a thought... it suggests...mean it is a formal decision with the leveling of the space, and it’s like a cut in it. It’s sort of imitating or reflecting something, let it be this line of white and think would like to push this a little. But also it does have a presentational function. ...
M: but this space was also - the idea you were talking about in the beginning - this sort of waiting thing, and aähm... yeah, it does already exist here, because it is awaiting something. But in the moment of that opening it is going to be finalized, because there is no more waiting: this is the opening...
How do you explain... how do you communicate this to the viewer so they understand?
N: no, but don’t agree... I’m not trying to communicate “this”. It’s a kind of question of a space and the things it carries - formally. The things it communicates, what it sort of contains: as a space. That might be understood in one-way or another. think you can formally agree on certain things ... So I'm thinking more on that level, rather than: I'm making something into something. I'm not transforming. That’s what don’t really understand.
M: but before you were stressing the point of awaiting something.
N: anticipation...
M: yeah. And now it shifts more towards this space as a space.
N: hmm. Ok. But if you have a waiting space, at the doctors for example, anticipating the consultation with the doctor. After the consultation you don’t go back to the space. But the space is still a waiting space...
M: well, there is another person waiting there.
N: what thought would be interesting, to use this space in the sense that it is anticipating the exhibition and event, so it’s kind of a parallel to the preparation. That the whole exhibition space is: We can work in the space from now on. It already has that quality of anticipation. The whole space is anticipating something now that will be determined now. But what I’m trying to suggest is that would like to work with the space so that it still contains this sense of anticipation throughout the exhibition [...]. And then I'm thinking: sitting spaces for instance do have that. And then I'm thinking how much do we actually work with the space, how much can we contain. ... acknowledge the manipulative influence on the space, but at the same time I’m thinking about what kind of characteristics things could already have? ...
M: then you are working with the space as a form. And you are changing it slightly; the way you marked it on the walls, the way you put the shelf. You work with it so it becomes a material; you kind of sculpture it. (That’s a bit to easy word to say.) And than this to me... is... is, to do this, it doesn’t really go... with, for me, with this ...
N: ...anticipation. It can’t go with that?
M: it doesn’t really go with that, because... ähm, ok, maybe like this: anticipation for me, the way understand it and can’t understand it in any other way... (laughs. hysterical) ...it’s a feeling, it’s a certain type of emotion, it’s something that is not physical, it’s something more in terms of the atmosphere or the performance that is happening. So it’s not about the physicality of the space, it doesn’t matter how that space looks like. (N: But that’s exactly where don’t agree) mean very often it’s more like... It’s more about its attachment to another thing, it’s attached to a doctors place, it’s attached to the gallery event, that is going to happen, it’s attached to an artist, it’s attached to... yeah and so changing its form, like this... it’s kind of... it’s this physical intervention, and don’t know, just this anticipation thing.
Maciej Mraczek
Waiting
Fotografie
21 x 248 cm
>> Die Arbeit dokumentiert das Verhalten von Menschen in öffentlichen Transportmitteln
und ihre Beziehungen untereinander.
<<

Maciej Mraczek

Waiting
fotografia
21 x 248 cm
>> Moja praca ma związek z zachowaniem ludzi w środkach transportu, jest dokumentacją
zachodzących między nimi relacji.
<<
Johanna Naatz
space of certain size
Intervention in der Stadt
Videodokumentation
08:12 min
>> Am Nachmittag des 11. August 2008 brach der Space of Certain Size (Raum gewisser Größe) gegenüber dem Happenstudio auf. Durch ein Absperrband definiert, wurde er von vier
Personen über die Friedrichstraße und Unter den Linden transportiert, um dann nahe der britischen Botschaft deponiert zu werden.
<<

Johanna Naatz

space of certain size
interwencja w mieście
dokumentacja video
08:12 min
>> Popołudniem 11 sierpnia 2008, naprzeciwko Happenstudio otworzył się Space of Certain Size (powierzchnia pewnych rozmiarów). Określona poprzez taśmę odgradzającą, została przetransportowana przez cztery osoby przez Friedrichstraße i Unter den Linden, aby zostać później zdeponowana blisko ambasady brytyjskiej.
<<
Johanna Naatz
fortnight archive (a sketch)
offenes Projekt
Videoskizze
09:53 min

Johanna Naatz
fortnight archive (a sketch)
Projekt otwarty
szkic video
09:53 min>> For the „fortnight project“ i asked 2 lodz- and 2 berlin-based participants
of Loadz of Berloons to produce material of several media for me: video, still image, sound and notes. To frame this, every mor-ning of a fortnight in july/ august, they received a text message, with a topic for the day.
It didn’t start as a settled and defined project, but as some kind of controlled material accumulation with an uncertain outcome; the potency and dimensions of this material were, for me, unforeseeable.
I am now still in the state of familiarising myself with this collection.
It will be something bigger than i had imagined. So, this, dealing with only the first few topics, is a sketch of many possible.
<<


Łukasz Pietrzak
Kontakt
Fotografie
6 Bilder 20 x 27 cm

>> Viele Menschen gehen jeden Tag aneinander vorbei. Die Kamera schafft einen fiktiven Kontakt zwischen ihnen. Passanten erzeugen eine Situation, ohne sich dessen bewusst zu sein.
<<

Łukasz Pietrzak
Kontakt
fotografia
6 odbitek 20 x 27 cm
>> Wielu ludzi mija się w godzi-nach szczytu. Aparat potrafi wytworzyć między nimi kontakt. Przechodnie tworząc pewną sytuację są jednocześnie zupełnie jej nieświadomi.
<<


Łukasz Pietrzak
Little Statue of Mobility
Klangobjekt
80 x 30 x 25 cm
>>

Łukasz Pietrzak
Little Statue of Mobility
obiekt z dźwiękiem
80 x 30 x 25 cm

Izabela Rogaczewska / YOU WON!

Izabela Rogaczewska
YOU WON!
video
photoanimation
00:23 min


Izabela Rogaczewska
Liebeserklärung
Installation
Stift auf Papier, Heft, Umschlag
100 x 30 cm
>> eine amtlich beglaubigte Übersetzung aus dem Polnischen
<<

Izabela Rogaczewska
Miłości
instalacja
długopis na papierze, skoroszyt, koperta
100 x 30 cm
>> tłumaczenie przysięgłe z polskiego
<<Łucja Świć
Map
Interaktive Installation
367 x 470 cm
>> Map ist eine interaktive Installation:
die Ausstellungsbesucher konnten Punkte in vier verschiedenen Farben auf einer Wand mit einer darauf projizierten Weltkarte platzieren. Jede Farbe entspricht einer Kategorie der Mobilität (z.B. Rot - Geburtsort). Danach wird die Projektion ausgeschaltet. Die Punkte auf der Wand ergeben eine abstrakte, farbige Komposition, die auf der Mobilität aller Teilnehmer basiert.
<<

Łucja Świć

Map
instalacja interaktywna
367 x 470 cm
>> Projekt Mapa to instalacja interaktywna, gdzie w pierwszym etapie odbiorcy mogą umieszczać kropki w czterech kolorach na ścianie z obrazem mapy świata wyświetlanym z projektora. Każdy z kolorów odpowiada jednej z kategorii dotyczących mobil ności. W drugim etapie polegającym jedynie na wyłączeniu rzutnika możemy zobaczyć pozostałą na ścianie abstrakcyjną, kolorową kompozycję stworzoną na baziemobilności wszystkich osób uczestniczących w projekcie.
<<


Jan Vormann
höherschnellerweiter!
Installation
Aluminium, Motor
190 x 70 x 162 cm
<<

Jan Vormann

wyżejszybciejdalej!
instalacja
aluminium, silnik
190 x 70 x 162 cm


Jan Vormann
23 Fuß und 5 Finger: Die Reise eines Steinchens
Installation
0,7 x 0,5 x 1 cm
>> Reisezeit des Steinchens: ca. 39 Stunden
Ein Kieselstein wandert
durch den Verdauungsapparat.
Ein kleiner Stein im Magen.
Dreiundzwanzig Fuß und fünf Finger.
Eine ganze Hand.
Ein halber Fuß pro Stunde.
Schnell wie ein gelegtes Ei.
Ein dreckiges Entlein.
Der Stein bleibt ein Stein.
<<

Jan Vormann

23 stopy i 5 palców: Podróż kamyczka
instalacja
0,7 x 0,5 x 1 cm
>> podróż kamyczka: ok. 39 godzin
Krzemyk wędruje przez układ trawienny.
Mały kamień w żołądku.
Dwudziesta trzecia stopa i piąty palec.
Cała ręka. Pół stopy na godzinę.
Szybko jak zniesione jajko.
Brudna kaczuszka.
Kamień pozostaje kamieniem.
<<


Alisa Vostiklap
Vokabular (für meine Großmutter)
Objekt
46 x 22 x 3 cm
>>
Wann - когда
Wohin - куда
Tüte - кулёк
<<

Alisa Vostiklap

Słownictwo (dla mojej babci)
obiekt
46 x 22 x 3 cm
>>
kiedy - когда
dokąd - куда
torebka - кулёк
<<
Silke Weyer
Farbverlauf
Installation
Leinwand, PVC-Schlauch, Temperafarbe, Sprühkannen, Folie, Holz
180 x 160 x 160 cm
<<

Silke Weyer
Przebieg farb
instalacja
płótno, rurki plastikowe, pojemniki z dozownikiem, tempera, folia, drewno
180 x 160 x 160 cm


Aug 20, 2008

MITTEN - Audio Walk
MITTEN - city as a sculpture - audio walk
length ca. 7,6 km, duration ca. 2-3 hours


For reservation please send a mail to
MITTEN[at]online.ms

The story's that are told in tourist guides often have nothing to do with urban reality. They tell something about history, the past of the country and it’s political leaders. We learn something about memorials and squares that are described as remarkable. The citizens often are barely connected to these monuments and histories in their everyday life. But if they where asked by visitors to show them around in the city they would tell them the „official route“, similar to these routes in the tourist guides. An official, collective and faked picture of the town obscures the individual point of view of each citizen. How does one experience the city, the place where one live? How does the individual influence the city and vice-versa. What can one discover when one deals with this small splitted up townscapes, instead of dealing with the big, official statements? Through city walks and interviews with different individuals from Berlin-Mitte, I got to know about the individual views of these persons on their city. The result of this detailed research is put into a handy form (e.g. brochure with audio-guide). Equipped with these materials other citizens or visitors could get an insight into the different subjective views onto the city. They learn something about an individual person and its townscape which they may have never met or learned about. The individual and every day life city-perception of individuals should be a kind of experienceable, readable, lively and communicative Sculpture. The parallel subjective city-perceptions of the citizens and visitors that exist just at the same time, are shown as layers that are documented and visualized in the city itself.

--- A. Kerschkewicz

Aug 17, 2008

Aug 13, 2008