Sep 30, 2008Łukasz Pietrzak
Little Statue of Mobility
Klangobjekt
80 x 30 x 25 cm
>>

Łukasz Pietrzak
Little Statue of Mobility
obiekt z dźwiękiem
80 x 30 x 25 cm