Sep 30, 2008Alisa Vostiklap
Vokabular (für meine Großmutter)
Objekt
46 x 22 x 3 cm
>>
Wann - когда
Wohin - куда
Tüte - кулёк
<<

Alisa Vostiklap

Słownictwo (dla mojej babci)
obiekt
46 x 22 x 3 cm
>>
kiedy - когда
dokąd - куда
torebka - кулёк
<<