Sep 30, 2008

Maciej Mraczek
Waiting
Fotografie
21 x 248 cm
>> Die Arbeit dokumentiert das Verhalten von Menschen in öffentlichen Transportmitteln
und ihre Beziehungen untereinander.
<<

Maciej Mraczek

Waiting
fotografia
21 x 248 cm
>> Moja praca ma związek z zachowaniem ludzi w środkach transportu, jest dokumentacją
zachodzących między nimi relacji.
<<