Sep 30, 2008

watch video

Klaas Hübner/ Wilm Thoben
balloon treatment
Klanginstallation
Maße variabel
>> Die Installation nutzt Ballons als Resonanzkörper, verwendet sie als Lautsprecher und Mikrofone. Dem Betrachter steht es frei, die Ballons neu zu platzieren, Feedbacks zu erzeugen oder selbst Geräusche einzuspeisen. Somit kann die Installation moduliert und bespielt werden. Mit LEDs versehene Ballons visualisieren die von den Mikrofonen aufgenommenen Signale.
<<

Klaas Hübner/ Wilm Thoben

balloon treatment
nstalacja dźwiękowa
Rozmiary zmienne
>> Instalacja wykorzystuje balony jako pudła rezonansowe, jako aparatury nagłaśnia-jące i mikrofony. Obserwujący może przemieszczać balony, wytwarzać sprzężenia zwrotne lub samemu produkować odgłosy. Tym samym instalacja może być modulowana i nagrywana. Ekrany ledowe wizualizują sygnały nagrane przez mikrofony.
<<