Sep 30, 2008


Anja Kerschkewicz
MITTEN – Stadt als begehbare Skulptur
Hörspaziergang
Länge ca. 7,6 km, Dauer ca. 2-3 Stunden
>> In Touristenführern wird von einer Stadt erzählt, die mit der urbanen Realität nicht viel zu tun hat. Es wird über Geschichte und Geschichten gesprochen die als wichtig, über Denkmäler und Plätze die als sehenswert eingeordnet werden. Die Bewohner einer Stadt sind mit diesen Geschichten und Denkmälern in ihrem Alltag oft nicht verbunden. Ihre Stadt setzt sich anders zusammen als das offizielle Bild. Werden sie von einem Besucher gefragt, ob sie ihm die Stadt zeigen können, wird jedoch meist die ‚offizielle’ Route aus den Touristenführern empfohlen. Die persönlichen Blickwinkel werden von einem offiziellen medial vermittelten Bild der Stadt überlagert.
In Interviews mit Menschen die schon seit mehreren Jahren in Berlin-Mitte wohnen, wurde nach der individuellen Sicht dieser Personen auf ihre Stadt gesucht. Aus den Gesprächen wurde zu jeder Person ein Hörspaziergang durch den Bezirk entwickelt. Die Hörspaziergänge sind auf Mp3-Playern gespeichert und bestehen aus eingesprochenen Wegbeschreibungen und Ausschnitten aus den Interviews. Andere Stadtbewohner oder Besucher sollen im gelenkten Gehen einen Einblick in unterschiedliche Blickwinkel auf die Stadt gewinnen. So können sie von verschiedenen Schichten der Stadt erfahren, die sich auf den Wegen überlagernd dokumentiert und veranschaulicht finden. <<


Anja Kerschkewicz

MITTEN – miasto jako rzeźba do obejścia
Spacer słuchowy
Długość ok. 7,6 km, czas trwania ok. 2-3 godzin
>> przewodnikach turystycznych opowiada się o mieście, które nie ma zbyt wiele wspólnego
z rzeczywistością. Omawiana jest historia kraju i władców. Można znaleźć tam wiele informacji o pomnikach i miejscach, które są zaklasyfikowane jako warte obejrzenia. Mieszkańcy miasta często nie utożsamiają się w swojej codzienności z tymi pomnikami i historiami. Jeśli są pytani przez osobę odwiedzającą o to,czy mogą pokazać jej miasto, zwykle polecają „oficjalny” szlak z przewodnika turystycznego. Jak postrzega się, jako mieszkaniec miasta, miejsce w którym się żyje? Jak wpływają na siebie nawzajem jednostki i miasto? Jak można opisać miasto? wywiadach z ludźmi, którzy od wielu lat mieszkają w Berlin-Mitte poszukuje się indywidualnej perspektywy tych ludzi odnoszącej się do ich miasta. Inni jego mieszkańcy lub osoby przejezdne powinny przez sterowany obchód miasta uzyskać wgląd w różne perspektywy odnoszące się do niego. ten sposób usłyszą o historii człowieka, którego wcześniej może nigdy by nie spotkali. Subiektywne i powszednie postrzeganie miasta przez poszczególne osoby powinno być podziwiane jako rzeźba, którą można doświadczyć i przeczytać i która jest żywa i komunikatywna. Odkrywa się równocześnie istniejące obrazy miasta, które zostają przedstawione i udokumentowane w nachodzących na siebie warstwach.
<<