Sep 30, 2008
Łucja Świć
Map
Interaktive Installation
367 x 470 cm
>> Map ist eine interaktive Installation:
die Ausstellungsbesucher konnten Punkte in vier verschiedenen Farben auf einer Wand mit einer darauf projizierten Weltkarte platzieren. Jede Farbe entspricht einer Kategorie der Mobilität (z.B. Rot - Geburtsort). Danach wird die Projektion ausgeschaltet. Die Punkte auf der Wand ergeben eine abstrakte, farbige Komposition, die auf der Mobilität aller Teilnehmer basiert.
<<

Łucja Świć

Map
instalacja interaktywna
367 x 470 cm
>> Projekt Mapa to instalacja interaktywna, gdzie w pierwszym etapie odbiorcy mogą umieszczać kropki w czterech kolorach na ścianie z obrazem mapy świata wyświetlanym z projektora. Każdy z kolorów odpowiada jednej z kategorii dotyczących mobil ności. W drugim etapie polegającym jedynie na wyłączeniu rzutnika możemy zobaczyć pozostałą na ścianie abstrakcyjną, kolorową kompozycję stworzoną na baziemobilności wszystkich osób uczestniczących w projekcie.
<<